Psicologia i Benestar Emocional

Servei de psicologia sanitària centrat en les teves Necessitats

Ofereixo serveis d’atenció psicològica integradora, càlida i empàtica. Diferents estratègies, avalades i contrastades, adaptades a les teves necessitats i a la millora del teu Benestar Emocional

El patiment és inevitable i fins a cert punt necessari per als éssers humans. Al llarg de la vida i durant el nostre dia a dia, ens trobem amb diverses situacions de canvi que poden fer trontollar la nostra estabilitat emocional, que ens poden generar un nivell elevat de malestar  i ens poden fer perdre el nord.

La manca de suport, de recursos i estratègies per resoldre aquests problemes, poden comportar que aquestes situacions de canvi i de dificultats ens sobrepassin i que visquem un patiment i un malestar més intens.

Amb la psicoteràpia treballem de forma conjunta amb les persones, adaptant-nos concretament al seu cas per tal d’aconseguir trobar noves vies, noves estratègies i eines per afrontar i gestionar els canvis i les dificultats. millorar la seva qualitat de vida, augmentar el seu autoconeixement i autonomia i en definitiva ajudar-les a créixer personalment

Porto a terme un enfocament terapèutic Integrador,  realitzant un procés terapèutic a mida de cada persona, adaptat a les seves característiques i necessitats,  portant a terme intervencions i tècniques de diferents models terapèutics: Cognitiu Conductual, Constructivistes, Narratives, Corporals, Artístiques, Estratègiques, Gestalt, entre d’altres. Aquelles intervencions que siguin més adients en funció de les necessitats de la persona.

ESPECIALITATS

 • Dol
 • Malestar emocional
 • Gestió de canvis
 • Baixa autoestima
 • Depressió
 • Trauma
 • Ansietat
 • Estrés
 • Fòbies
 • Ruptura de parella
 • Desorientació vital
 • Disfuncions sexuals
 • Problemes de conducta
 • Creixement personal

Serveis

Teràpia Psicològica Adults

Amb la psicoteràpia treballem de forma conjunta amb les persones, per tal d’aconseguir trobar noves vies per afrontar i gestionar els canvis i les dificultats. millorar la seva qualitat de vida, augmentar el seu autoconeixement i autonomia i en definitiva ajudar-les a créixer personalment

Teràpia Psicològica ONLINE

Per videoconferència a través del telèfon mòbil o de l’ordinador, per aquelles persones que ho prefereixin. La modalitat d’atenció  online permet convinar amb major facilitat l’atenció psicològica amb la vida diària, tambè facilita la connexió amb professionals sanitaris en situacions de dificultat de movilitat o  d’impossibilitat de desplaçament.

Assessorament Psicològic

Hi ha situacions en les quals es necessita resoldre certs dubtes o dur a terme una consulta de forma puntual o abordar un tema específic amb un professional durant certes sessions. En els casos que siguin necessaris porto a terme assessorament psicològic.

Teràpia Psicològica Adolescents

L’adolescència és un moment vital intens i efervescent, una etapa del desenvolupament en la qual s’experimenten importants canvis vitals i degut als canvis hormonals les emocions es viuen a flor de pell. Sovint aquesta etapa tan intensa de la vida comporta moments de patiment i dificultats psicològiques. Des de l’espai terapèutic acompanyem als i les joves en aquesta meravellosa i a la vegada complicada etapa vital.

Grups Terapèutics

La intervenció grupal,  aporta nombrosos beneficis per a les persones que hi participen: veure’s reflectits en les experiències dels altres, aprendre de les diferents vivències i punts de vista dels companys, aprendre noves formes de relacionar-se amb els altres, trobar suport entre iguals i sentir-se part d’un col·lectiu significatiu entre d’altres.

Formacions i Tallers

Porto a terme diferents formacions i tallers sobre temàtiques de Salut Mental, benestar emocional i creixement personal per a persones i empreses. Formacions a mida de cada cas i cada necessitat a cobrir.

Contacta

Demana informació i Reserva la teva cita

663 45 22 02

adriapsicoleg@gmail.com